Ε - Auction

Happy New Year 2021!!

auction will end in

Days
Hours
Minutes
Seconds

Dimensions refer to the original artwork size and not the frame / Οι διαστάσεις αναφέρονται στο αρχικό μέγεθος του έργου τέχνης και όχι στο πλαίσιο

All lots have a commission fee 10% + taxes (24% VAT) calculated OVER the winning bid.
All of our artworks are framed and accompanied with a certificate of authenticity.
The artworks is available for private viewing in our Mainstore from Tuesday every week